Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Woningen & bouwen.

• Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare nieuw te bouwen koopwoningen

• Starterssubsidie voor jongeren moet mogelijk blijven

• Woningbouw planvorming moet aansluiten bij de bestaande en toekomstige woningbehoefte

• Het stimuleren van woningcorporaties om voldoende geschikte en energiezuinige woningen te bouwen voor senioren, mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken

• Het minimaal in stand houden en liever vermeerderen van het aanbod sociale huurwoningen en waar nodig sociale woningbouw stimuleren

• Verstedelijking van de dorpen wil Het Vechtse Verbond zo veel mogelijk voorkomen

• Er zal door de gemeente een visie ontwikkeld moeten worden op de veranderende demografische ontwikkelingen

• Bij het verruilen van een eengezinswoning voor een seniorenwoning zou de “huursprong” zoveel mogelijk beperkt moeten worden

• Betaalbare seniorenwoningen bouwen die doorstroming van ouderen mogelijk maakt

• Statushouders moeten verdeeld over de gehele gemeente gehuisvest worden

• Het Vechtse Verbond is voorstander van een hardere aanpak van woonfraude

Info@HetVechtseVerbond.nl