Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Energietransitie.

• Het Vechtse Verbond is tegen windmolens op land indien deze te dicht bij woonkernen worden geplaatst

• Het Vechtse Verbond is zeer kritisch ten aanzien van zonneweiden in natuur of agrarische gebieden, géén ontsierende inbreuk op ons (agrarisch) landschap

• Ons landschap moet gevrijwaard blijven van megawindmolens, nabij kernen, gemeentegrenzen, grote zonneweiden en biomassacentrales

• Het handheven van de zonneladder is belangrijk

• Het aanpassen van de elektriciteits-infrastructuur voor het “terug leveren”” van de opgewekte energie moet aangepast worden

• Het Vechtse Verbond geeft geen prioriteit aan het van het gas halen van woonwijken

Info@HetVechtseVerbond.nl