Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Veiligheid.

• Veiligheid is een basisbehoefte voor iedereen in de gemeente, inwoners dienen zich thuis en geborgen te voelen, het is belangrijk dat inwoners zich veilig kunnen voelen

• De gemeente draagt de zorg voor de veiligheid en openbare orde, maar kan dit niet alleen, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

• Preventie begint al in het gezin met belangrijke schakels naar het onderwijs, maatschappelijke organisaties en zelfs zorgdomein

• Het Vechtse Verbond signaleert zorgpunten met betrekking tot georganiseerde criminaliteit, drugshandel, woninginbraken en vraagt handhaving en opsporing/ vervolging op een adequate wijze uit te voeren

• Het toenemende geweld tegen onder andere politie, handhavers, hulpverleners, brandweer en ambulance medewerkers baart Het Vechtse Verbond grote zorg en ziet iedere vorm van geweld tegen deze groep als onacceptabel

• Het Vechtse Verbond is voorstander om de uitrusting van de BOA’s uit te breiden met een (body)camera

• Het Vechtse Verbond pleit voor meer steun aan hulpverleners, waaronder politie, brandweer en ambulancemedewerkers bij het verwerken van traumatische ervaringen

• In het kader van de verkeersveiligheid pleit Het Vechtse Verbond voor meer controle, duidelijke en heldere verkeersregels en overzichtelijke verkeerssituaties die bijdragen aan de algehele veiligheid voor zowel jong als oud

• De inwoners moeten ervaren dat het doen van aangifte en het doen van meldingen zinvol is, meldingen van inwoners naar de politie moeten normaal gesproken binnen 5 werkdagen leiden tot een reactie

Info@HetVechtseVerbond.nl