Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Welkom.

Al vele jaren is Het Vechtse Verbond een politieke partij met als kern het verbond tussen inwoner en raadslid. Weten wat er speelt in de woonkernen van de gemeente. Een partij waarop altijd een beroep kan worden gedaan en bereid is "de nek uit te steken" als de belangen van de inwoners dit vragen. Een verbond dat staat voor participatie en zorgt dat Uw stem een stem wordt in de gemeenteraad.

Dat vereist raadsleden die "dichtbij" en aanspreekbaar zijn, Het Vechtse Verbond is één met de regio en kent de problematiek van de inwoners.
Al vele jaren is Het Vechtse Verbond een politieke partij met als kern het verbond tussen inwoner en raadslid. Weten wat er speelt in de woonkernen van de gemeente. Een partij waarop altijd een beroep kan worden gedaan en bereid is "de nek uit te steken" als de belangen van de inwoners dit vragen. Een verbond dat staat voor participatie en zorgt dat Uw stem een stem wordt in de gemeenteraad.

Dat vereist raadsleden die "dichtbij" en aanspreekbaar zijn, Het Vechtse Verbond is één met de regio en kent de problematiek van de inwoners.
Actueel.

Rondetafelgesprek met agrarische sector Stichtse Vecht, 01 december 2022Het Vechtse Verbond stelt technische vragen over het sluiten van Brasserie Kikkerfort in Breukelen.Het Vechtse Verbond heeft op uitnodiging van woningstichting Vecht en Omstreken een bezoek gebracht aan het project sociale woningbouw, Wilhelminastraat in Breukelen.
“ Het Vechtse Verbond tegen politieke lijn van opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen in gemeente Stichtse Vecht”

Het Vechtse Verbond heeft op donderdag 1 september 2022, technische vragen gesteld over de onlangs in de pers verschenen berichten dat de Gedeputeerde Staten provincie Utrecht gemeenten dreigen plaatsen aan te wijzen waar gemeenten windmolens moeten plaatsen.
Dreiging plaatsen windmolens in Gemeente Stichtse Vecht door de provincie!


LEES DE GESTELDE VRAGEN

Standpunten.


Info@HetVechtseVerbond.nl