Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Economie & werkgelegenheid

• Het Vechtse Verbond is tegen verhoging van belastingen met meer dan het inflatiepercentage.

• Verhogingen gemeentelijke belastingen alleen als noodzaak is aangetoond

• Behoud en bevordering van werkgelegenheid is voor onze dorpen en kernen van groot belang, daarom behouden van kleine voorzieningen zoals een supermarkt in de kleinere dorpskernen

• Waarborgen van een gezond ondernemersklimaat is belangrijk

• Kleine kernen beleid is een speerpunt

• Stimuleren van het winkelklimaat in de dorpskernen met een regiofunctie

Info@HetVechtseVerbond.nl