Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Leefomgeving, wijken & welzijn.

• Een belangrijk aandachtspunt voor Het Vechtse Verbond is een gezonde leefomgeving

• Het Vechtse Verbond zet in op de zorg voor onze openbare ruimten. Te denken valt aan groenonderhoud, hondenpoep, zwerfvuil, veilige fietspaden en trottoirs

• Het Vechtse Verbond vind dat initiatieven van inwoners ter verbetering van de leefomgeving moeten worden ondersteund

• Wijkagenten horen terug in alle wijken en dorpen, zij zijn de oren en de ogen in de wijk, aanspreekpunten

• Het Vechtse Verbond zal inzetten op een aanvulling van het aantal BOA’s voor de handhaving van ergernissen

• Voor Het Vechtse Verbond zijn buurtzorg en wijkverpleging belangrijke pijlers in wijk en dorp

• Met alle middelen moet eenzaamheid bestreden worden, met respect voor eigen keuzes van de inwoners

• Het Vechtse Verbond is voorstander van projecten die de sociale omstandigheden verbeteren voor dorp- en wijkraden

• Stimuleren en ondersteunen van een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten voor jong én oud

• Vrijwilligers verdienen meer maatschappelijke waardering en ondersteuning

• Het Vechtse Verbond verwerpt discriminatie, iedereen gelijk behandelen

• Het Vechtse Verbond is tegen het handhaven van uitgeprocedeerde asielzoekers binnen de gemeente Stichtse vecht
Dorpskernen
 • Behouden Dorpshuizen, scholen en brugwachters kleine kernen
 • Bereikbaarheid
Leefomgeving
Wijken & Welzijn
 • Dorp/Wijkraden zijn actief betrokken
 • Wijkagenten terug
 • Zorg voor onze openbareruimte
Energietransitie
 • Geen Windturbines
 • Stoppen met 'van het gas af'
 • Hanteren zonnelader
Woningen & Bouwen
 • Betaalbare woningen starters
 • 30% Sociale sector bij nieuwbouw
 • Scherper woonbeleid
Economie & werkgelegenheid
 •  Tegen verhogingen belastingen
 • Bevordering werkgelegenheid
 • Kleine kernen beleid
Sport
 • Aandacht voor onderhoud sportvelden
 • Sporten mogelijk voor iedereen
Veiligheid
 • Belangrijk dat inwoners zich veilig voelen
 • Meer steun voor politie/hulpverleners ect
 • Betere handhaving
Financiële huishouding en projecten
 • Bewoners eerder betrekken bij projecten
 • Goede balans tussen economische belangen en inwoners

Info@HetVechtseVerbond.nl