Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Gemeentelijke financiële huishouding en diverse projecten.

• Het Vechtse Verbond streeft naar een gezonde financiële situatie voor de gemeente

• Verhoging van belastingen met meer dan het inflatiepercentage is geen vanzelfsprekendheid

• Verhoging van gemeentelijke belastingen alleen als daarvoor de noodzaak is aangetoond

• Onderzoeken door externe onderzoeksbureaus wil Het Vechtse Verbond zoveel mogelijk vermijden, kosten veel geld. Kijk naar de aanwezige expertise binnen de eigen organisatie

• Minder regels waar het kan en een efficiënt beleid om overbodige kosten te vermijden

• Het Vechtse Verbond is voorstander om inwoners bij projecten van de gemeente vanaf het begin te betrekken, waar mogelijk de wensen van inwoners te honoreren en draagvlak op te bouwen

• Het Vechtse Verbond is van mening dat bij projecten, projectontwikkelaars niet de leidende factor moeten zijn, er moet een juiste balans zijn tussen economische belangen en belangen/ wensen van inwoners

• Het Vechtse Verbond ziet de uitvoering van dergelijke projecten en de financiële onderbouwing met zorg aan. Het overschrijden van projectbudgetten heeft grote financiële consequenties waardoor ander zaken niet kunnen worden gerealiseerd

• Er staan de komende jaren grote (bouw)projecten op stapel in onze gemeente. Denk hierbij aan Bisonspoor, Planetenbaan Maarssenbroek, Fujiji torens Maarssenbroek, Daalsehoek Maarssen, Haagstede Maarssenbroek, oprit A2 Maarssenbroek, Garsten Noord Nigtevecht, Cronenburgh Loenen aan de Vecht. Maar ook lopende projecten zoals Kockengen Waterproof en Herenweg-Gageldijk zijn voor Het Vechtse Verbond grote aandachtspunten.

Info@HetVechtseVerbond.nl