Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Dorpskernen.

• In een dorpskern wonen is plezierig en dat moet zo kunnen blijven, met voldoende basisvoorzieningen

• Het verenigingsleven in onze dorpen is het cement van de samenleving

• Het Vechtse Verbond wil bijdragen aan het behoud van het eigen en unieke karakter van de dorpen binnen de gemeente Stichtse Vecht

• Het vechtse Verbond staat voor een bestuurlijke verbindende schakel tussen alle dorpen/ wijken van Stichtse Vecht

• Het Vechtse Verbond vindt goede kwalitatief verantwoorde huisvesting belangrijk en dat kinderen in een veilige omgeving op loop- of fietsafstand naar school kunnen gaan

• De bereikbaarheid van de kleine kernen moet gewaarborgd blijven, openbaar vervoer beter afstemmen op de lokale behoeften

• Het Vechtse Verbond wil de brugwachters behouden in Vreeland, Loenen a/d Vecht en Breukelen. Brugwachters hebben een signalerende en sociaal/ maatschappelijke functie

• Het Vechtse Verbond koestert de vertrouwde kleinschaligheid, maar denkt groot om het dorpse karakter van de verschillende dorpskernen met vernieuwing te combineren
Dorpskernen
 • Behouden Dorpshuizen, scholen en brugwachters kleine kernen
 • Bereikbaarheid
Leefomgeving
Wijken & Welzijn
 • Dorp/Wijkraden zijn actief betrokken
 • Wijkagenten terug
 • Zorg voor onze openbareruimte
Energietransitie
 • Geen Windturbines
 • Stoppen met 'van het gas af'
 • Hanteren zonnelader
Woningen & Bouwen
 • Betaalbare woningen starters
 • 30% Sociale sector bij nieuwbouw
 • Scherper woonbeleid
Economie & werkgelegenheid
 •  Tegen verhogingen belastingen
 • Bevordering werkgelegenheid
 • Kleine kernen beleid
Sport
 • Aandacht voor onderhoud sportvelden
 • Sporten mogelijk voor iedereen
Veiligheid
 • Belangrijk dat inwoners zich veilig voelen
 • Meer steun voor politie/hulpverleners ect
 • Betere handhaving
Financiële huishouding en projecten
 • Bewoners eerder betrekken bij projecten
 • Goede balans tussen economische belangen en inwoners

Info@HetVechtseVerbond.nl