Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Dorpskernen.

• In een dorpskern wonen is plezierig en dat moet zo kunnen blijven, met voldoende basisvoorzieningen

• Het verenigingsleven in onze dorpen is het cement van de samenleving

• Het Vechtse Verbond wil bijdragen aan het behoud van het eigen en unieke karakter van de dorpen binnen de gemeente Stichtse Vecht

• Het vechtse Verbond staat voor een bestuurlijke verbindende schakel tussen alle dorpen/ wijken van Stichtse Vecht

• Het Vechtse Verbond vindt goede kwalitatief verantwoorde huisvesting belangrijk en dat kinderen in een veilige omgeving op loop- of fietsafstand naar school kunnen gaan

• De bereikbaarheid van de kleine kernen moet gewaarborgd blijven, openbaar vervoer beter afstemmen op de lokale behoeften

• Het Vechtse Verbond wil de brugwachters behouden in Vreeland, Loenen a/d Vecht en Breukelen. Brugwachters hebben een signalerende en sociaal/ maatschappelijke functie

• Het Vechtse Verbond koestert de vertrouwde kleinschaligheid, maar denkt groot om het dorpse karakter van de verschillende dorpskernen met vernieuwing te combineren

Info@HetVechtseVerbond.nl