Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT


Kandidaten.

Mieke Hoek.
Vreeland
Mieke Hoek is lijsttrekker voor Het Vechtse Verbond. Graag wil ik mij blijven inzetten voor de inwoners zoals men van mij gewend is.
Meedenken, oplossingsgericht. Wat kan er wel en dan graag samen met u in openheid en transparantie. Geen valse beloftes maar afspraken nakomen.
Uw stem is onze stem.

Raymond Fiscalini.
Maarssen
Raymond Fiscalini, Ik zie mijzelf als bruggenbouwer, tussen inwoner en politiek. Met de speerpunten: Verbinden, Samen, Open en Transparant. Ik sta voor duidelijkheid, participatie, veiligheid en rechtvaardigheid.
Úw stem is onze stem; voor een veilig en leefbaar Stichtse Vecht, waar de inwoner centraal staat en gehoord wordt!

Michiel Fiscalini.
Maarssen
Michiel Fiscalini, Graag wil ik mij inzetten voor de inwoners van deze prachtige gemeente.
Veel waarde hecht ik aan de medenzeggenschap in de maatschappelijke discussie en de betaalbaarheid van plannen. Ik sta voor openheid, transparantie en democratie.
Uw stem is onze stem,

Olaf Wilders.
Nigtevecht
Olaf Wilders wil zich graag inzetten voor de inwoners van Stichtse Vecht. Heeft vele jaren gewerkt voor het Ministerie van Volksgezondheid met onderwerpen o.a. Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wil zijn kennis graag inzetten ter ondersteuning van de fractie van Het Vechtse Verbond

Willem Boele.
Kockengen
Ik sta op de kandidatenlijst van het Vechtse verbond omdat ik vind dat ook het geluid van de kleine kernen gehoord moet worden. De grote partijen houden zich voornamelijk bezig met algemene vraagstukken in Stichtse Vecht. Voor lokale perikelen hebben ze weinig tot geen belangstelling. Het Vechtse Verbond met Mieke doet dat wel en dat spreekt me aan.

Rietje Beeren.
Breukelen
Bij het ZZP platform Stichtse Vecht ben ik heel actief met de Strategie, Beleid en de Actieviteitencommissie.
De kennis wil ik graag delen met Mieke van Het Vechtse Verbond daar ze altijd heel belangstellend is en zich voor de ondernemers inzet. Daarom steun ik haar lijst.

Nick Jansen.
Maarssen
Voor Het Vechtse Verbond kies ik omdat deze partij gaat voor transparantie en participatie bij het nemen van beslissingen.
Het Vechtse Verbond doet dit met open vizier en zonder enig eigenbelang. En dat is wat mij zo aanspreekt in deze partij. Een partij die opkomt voor de mening en het belang van de inwoners van Stichtse Vecht. En daar sta ik achter!

Gerrie Roelofsen.
Tienhoven
Met mijn kennis vanuit het onderwijs wil ik Het Vechtse Verbond graag bijstaan als er belangrijke politieke besluiten genomen moeten worden bij bv nieuwbouw of onderhoud. Daarom steun ik Mieke om op de haar lijst te staan.

Wim van Baalen.
Loenen aan de Vecht
Waarom Het Vechtse Verbond? Deze partij die wil luisteren naar alle bewoners Stichtse Vecht. Dat doet deze partij, onder leiding van Mieke Hoek al jaren. Zij komt naar de mensen toe om echt te luisteren als mensen ergens tegen oplopen, als ze iets willen of als er problemen dreigen. Altijd oplossingsgericht. En vooral goed geïnformeerd.

Ik wil Het Vechtse Verbond en Mieke Hoek graag steunen bij haar verantwoordelijke werk in een nieuwe gemeenteraad.

Ron van Bekkum.
Nigtevecht
Ik steun Het Vechtse Verbond omdat ik het belangrijk vind dat Mieke Hoek in de raad zit. Mieke zet zich al jaren in voor Stichtse Vecht met een unieke aandacht voor de belangen van de inwoners. Zij is met Het Vechtse verbond heel goed bereikbaar voor alle inwoners en laat een enorme daadkracht zien bij het controleren en bijsturen van het College van Burgemeester en Wethouders. Als voorzitter van de regionale woonboten vereniging (vwgv.nl) zet ik mij in voor de belangen van de woonbooteigenaren.


Info@HetVechtseVerbond.nl