© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Archief

Henk van Vliet geinstallerd als Commissielid Installatie Henk van Vliet als Commissielid 26 april 2018 2.jpgDonderdag 26 april 2018 is voor Het Vechtse Verbond Henk van Vliet uit Nigtevecht geinstalleerd al Commissielid.
Wij wensen Henk veel succes toe.
Henk wil zich voor alle inwoners van Stichtse Vecht de komende 4 jaren inzetten. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking.
Lijn 122 van Vreeland nu ook naar Loenen-Dorp connexxionbusje.jpg
Vanaf 6 januari 2013 zal lijn 122 vanuit Vreeland ook Loenen-Dorp aandoen. De oproep van Het Vechtse Verbond middels een motie in de gemeenteraad van Stichtse Vecht tezamen met ook een motie door Mieke Hoek voor 50PLUS in de provincie heeft tot dit geweldige resultaat geleid.

De motie in de gemeenteraad had het verzoek aan de wethouder Pieter de Groene (D'66) om te gaan lobbyen bij de provincie. De wethouder zegde dat toe.

Klik hier om verder te Lezen . . . .
De toekomst van Loenen Reactie van de Gemeente Loenen n.a.v. de beantwoording van de Staatssecretaris op de vragen gesteld de de leden van de vaste Kamercommissie van de 2e Kamer BZK n.a.v. de hoorzitting gehouden op 19 maart in Breukelen onderwerp herindeling Loenen, Breukelen,
De Ronde Venen en Abcoude.


Met waardering hebben wij kennis genomen van de vele maar vooral kritische vragen die de Kamercommissie aan de Staatssecretaris heeft voorgelegd. Met belangstelling zagen we dan ook uit naar de antwoorden. Deze antwoorden zijn inmiddels beschikbaar via de Nota naar aanleiding van het verslag van de staatssecretaris. Omdat naar onze mening de antwoorden onvolledig en soms zelfs onjuist zijn, geeft de gemeente Loenen hierbij haar commentaar.

Lees het volledige artikel
Motie aangenomen n.a.v. onderzoek Staatssecretaris naar alternatieve varianten voor een herindeling 010.jpgMOTIE INZAKE ARHI-PROCEDURE

De raad van Loenen in vergadering bijeen op 16 juni 2009

Overwegende dat Tijdens de plenaire behandeling in de tweede kamer op 14 mei 2009 de een ruime kamermeerderheid het draagvlak voor de herindelingsvariant Vecht en Venen als onvoldoende heeft beoordeeld
De kamer de staatssecretaris heeft verzocht om met de vier bij de Vecht en Venen betrokken gemeenten en de gemeente Maarssen in overleg te treden teneinde alternatieven te onderzoeken
De raad van Loenen onverkort vasthoudt aan haar eerder genomen besluit om te kiezen voor een herindeling met Breukelen
De raad de meerwaarde van samenwerking met Maarssen herkent en al in een eerder stadium van de arhi procedure samenwerking met Maarssen als mogelijkheid heeft genoemd
BESLUIT
Op basis van het eerder genomen raadsbesluit waarmee de gemeenteraad van Loenen kiest voor herindeling met een ongedeeld Breukelen, mee te werken aan het onderzoek van de Staatssecretaris naar

- een variant met een herindeling van Breukelen en Loenen met een niet-vrijblijvende samenwerking met Maarssen dan wel
- een herindelingsvariant bestaande uit de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Het college te verzoeken om in nauw overleg met de raad de nodige voorbereidingen te treffen ten behoeve van een standpuntbepaling in het kader van het onderzoek van de Staatssecretaris.

en gaat over tot de orde van de dag
Johan Buitenga VVD
Mieke Hoek Het Vechtse Verbond
Gjalt Jellesma SBN+ D66
Stichtse Vecht in 2011 circa 63.000 inwoners Muziekavond Vreeland Tommy Hannie Volkstuin 066.jpgWe zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe ambitieuze gemeente langs de Vecht. En wij, dat zijn de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Graag houden we u op de hoogte van de vorderingen op weg naar 2011, wanneer die nieuwe gemeente die luistert naar de naam "Stichtse Vecht" een feit is.

Het Vechtse Verbond Wintertuin Boterweg 9.jpg
Wenst alle inwoners van Stichtse Vecht fijne feestdagen en een mooi en gezond 2014 toe.
Mieke Hoek
Chris Portengen
Arjan van den Hoek
Frank Venus
Simon Westveen
Leo Oor
Feike Maasakker
Wim van Baalen
Henk van Vliet
Aankomst Sinterklaas in Maarssen 17 november 2012 Aankomst Sinterklaas Maarssen 17 november 1 2012.jpgHet was een geweldig kleurrijk feest. Alle kinderen waren blij en zongen vol overgave alle liedjes mee.

Klik hier om verder te lezen

Campagne Cruise Het Vechtse Verbond Hte Vechtse Verbond Campagne def 1.jpgHet schema is verder: 13.00 tot 13.30 voor restaurant de Nederlanden in Vreeland, 14.00 tot 14.30 voor het gemeentehuis Loenen, 15.00 tot 15.30 voor restaurant Ome Cees in Nieuwersluis, 16.00 tot 16.30 Loswal in Breukelen, 17.15 tot 17.45 gemeentehuis Goudenstein in Maarssen 18.15 tot 18.45 jachthaven den Hoek in Oud Zuilen. Tot ziens op de boot Coalitieprogramma 2011 -19 maart 2014 Coalitieprogramma Stichtse Vecht als PNG.png 6.png
Maandag 3 januari 2011 is de nieuwe raad van Stichtse Vecht geïnstalleerd en het Coalitieprogramma aangeboden.
Het thema is: Stabiliteit en vertrouwen. Voor de tekst lees verder . . . .
IJspret bij IJslust in Nieuwersluis IJspret februari 2012 IJslust 2.jpg
In februari tijdens de 2 weken strenge vorst was Zwemlust in Nieuwersluis even IJslust. In deze prachtige omgeving heeft men het openluchtzwembad in een schitterende ijsbaan omgetoverd. Velen hebben met veel plezier van hartelust kunnen schaatsen. Ook de erwtensoep, warme chocolademelk en de gluwijn ontbrak niet.
Een waar feest en een lokatie om trots op te zijn.
Voor meer foto's klik hier.
Informatieavond Centrumplan Loenen aan de Vecht Winkelcentrum, centrum Loenen 041.jpg
Op woensdag 1 september is er een presentatie geweest van planontwikkeling inzake de herinrichting Centrumgebied Loenen aan de Vecht. De opkomst was behoorlijk. Lees verder . . .
Interview VAR 21 april 2011 Foto intervieuw VAR 21 april 2011.png
Stichtse Vecht - De nieuwe gemeenteraad voor Stichtse Vecht telt 13 fracties, variërend van zeven raadsleden tot enkele eenmansfracties.

Foto: Ed Kamans (VAR)

De komende weken worden de partijen door een kort interview met de fractievoorzitters voorgesteld. Nu het de beurt aan het Vechtse Verbond met twee raadsleden en geworteld in Loenen en omstreken.

De overgang na de herindeling van Maarssen, Breukelen en Loenen naar Stichtse Vecht was wel even wennen. 'We hebben erg moeten wennen aan de verschillen, zeker als het gaat om de sfeer, die was in Maarssen veel harder en dat merk je helaas soms nog. Lees verder . . .
Met lijst 10 en een enthousiast team de verkiezingen in _DSC2040 Groep 1 staand.jpg
Het Vechtse Verbond heeft de kieslijst voor de verkiezingen op 19 maart 2014 met 9 toppers klaar.


Het Vechtse Verbond in de gemeenteraad van Stichtse Vecht.

Voor info over onze kandidaten, verkiezingsprogramma en de campagne klik hier.
Nieuwjaarsduik Zwemlust te Nieuwersluis 01-01-2014 Nieuwjaarsduik Zwemlust 1 januari 2011 085 - kopie.jpg
1 Januari 2014 is het weer zover. Stoere mannen en vrouwen zullen het ijskoude water trotseren en onder luid gejoel van de nog wachtenden en supporters in het in het water springen met of zonder ijs.
Daarna zijn er snaps en hapjes en gezellig na keuvelen bij een snorrende vuurkorf, warme chocolademelk en gluhwein. Voor meer foto's van de vorige keer ......
Uitbreiding bedrijventerrein de Werf en het naast gelegen terrein van voormalig auto/garagebedrijf Kroon Slootdijk7 6.jpg
In het kader van een nieuw bestemmingsplan voor Loenersloot-Binnenweg-Kerklaan waarin het bedrijventerrein de Werf is gelegen is er Woensdag 3 maart een openbare werkvergadering geweest.
Na vele ingediende plannen, vele vergaderingen en jaren na het genomen besluit van de gemeenteraad te weten 20 december 2005 verder gaat het er dan toch van komen.
Maar willen wij het zo. . . . Lees verder . . .
Visie Dorpsraad Nigtevecht Afbeelding1.png
De Dorpsraad van Nigtevecht heeft 9 maart j.l. haar visie voor de toekomst, 'Waar willen we heen" verpakt in een prachtig vormgegeven document aangeboden aan het College van B & W en de Gemeenteraad van de gemeente Loenen. Lees verder . . . .
Visie Dorpsraad Vreeland salonboottochtje 23 mei 2010 083.jpg
Dinsdag 6 april 2010 heeft de Dorpsraad van Vreeland het Dorpsplan aan het gemeentebestuur aangeboden. Een prachtig verzorgd document waarmee de bestuurders van Stichtse Vecht een groot scala van informatie en wensen kunnen halen om als leidraad te gebruiken bij het kleine kernen beleid in onze nieuwe gemeente. Lees verder . . . .
Waar staat Het Vechtse Verbond voor!! Schapen met rijp.jpg


Hoe en waarin onderscheidt Het Vechtse Verbond zich van de andere partijen?

Het Vechtse Verbond wil niet zomaar een politieke partij zijn zoals de andere, al bestaande partijen, maar een partij waarbij de afstand tussen de burger en de partij/politiek voorgoed wordt overbrugd.

De menselijke benadering van de inwoners staat daarbij voorop met de nadruk op het inventariseren van de persoonlijke problemen en eigen ideeën van de burger. Het Vechtse Verbond wil niet alleen een luisterend oor zijn maar ook daadkracht tonen bij het oplossen van die problemen.

Lees verder dit artikel
We hebben 2 zetels gehaald en zijn heel blij Chris en Mieke.jpg
Geweldig, we hebben 2 zetels gehaald.
Iedereen die voor óns heeft gekozen heel hartelijk bedankt voor uw steun. We zijn er bij en kunnen voor u aan de slag in de nieuwe gemeenteraad van Stichtse Vecht.

Vanaf 1 januari zal de fractie bestaan uit Mieke Hoek en Chris Portengen. Lees verder. . . .
Informatie over herindeling klik links herindeling aan Geluidsscherm Loenensloot 2 004.jpg 1 September a.s. bijeenkomst Centrumplan Loenen a/d Vecht Winkelcentrum, centrum Loenen 039.jpgOp woensdag 1 september a.s. vindt een presentatie plaats van planontwikkeling inzake de herinrichting Centrumgebied Loenen aan de Vecht. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Dit voorjaar hebben Loenenaren zich uitgesproken over hun wensen en ideeën over het nieuw in te richten centrumgebied. Dit gebeurde op uitnodiging van de initiatiefnemers van de herontwikkeling: Habion, Vecht & omstreken, C1000, Gemeente Loenen a/d Vecht en Artica Vastgoedontwikkeling. In het vervolg op deze inventarisatie hebben de plannenmakers de input van de Loenenaren bestudeerd en studies naar mogelijkheden en onmogelijkheden gedaan.

Lokale partijen buigen zich over mogelijke samenwerking Afbeelding2.png
Per 1 januari 2011 zullen de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen opgaan in één nieuwe gemeente, Stichtse Vecht. Dit betekent voor de landelijke partijen dat de lokale afdelingen opgaan in één nieuwe lokale afdeling. Lees verder .....
Lokalen partijen Stichtse Vecht bundelen krachten Maarssen centrum.jpg
Het Vechtse Verbond (Loenen) Streekbelangen (Breukelen en Loenen) en Maarssen2000 gaan een lijstverbinding aan. Streekbelangen93 (Breukelen) en Streekbelangen NigtevechtPlus (Loenen) gaan zelfs fuseren tot Streekbelangen. Lees verder. . . .
Nieuwe Brede School Vreeland in gebruik genomen. Officiële opening vrijdag 30 oktober 2009 Vreeland brede school 2.jpg
Half september 2009 hebben de Vreelandse kinderen de prachtige nieuwe brede school in gebruik genomen. Om de school moet nog wel heel veel gebeuren maar dat mag de vreugde niet drukken.
De school is prachtig en zo gaat het er omheen ook worden.
Voor de officiële opening op 30 oktober moet alles klaar zijn.

Lees verder dit artikel....
Politiesurveillant komt terug fotopolitie1.jpg
De politiesurveillant komt per 1 maart terug en daar zijn we heel erg blij mee. Tijdens de raadsvergadering van 26 januari hebben wij samen met de PvdA voor de 3e keer een motie ingediend in de hoop een meerderheid van de raad te kunnen overtuigen van het belang om de politiesurveillant te behouden voor de gemeente Loenen.

Lees verder . . . .
Nieuwjaarsduik Zwemlust 1 januari 2010 063zwemlust.jpg
Op 1 januari is de nieuwjaarsduik gelukt.
7 Stoere mannen en een meisje van 8 jaar waren zo dapper om in het ijskoude water te plonsen.
Enkele mannen waren 'tropisch' gekleed met een strooien rokje en Hawai blouse maar daar werd het water niet warmer van.

Lees verder. . .
C1000 op zon- en feestdagen open Afbeelding 6.png

De gemeenteraad van Loenen heeft in haar vergadering van 16 februari besloten dat de C1000 op zon- en feestdagen open mag zijn van 16.00 tot 20.00 uur.
18 April zal de C1000 voor het eerst op zondag open zijn van 16.00 tot 19.00 uur. Er zullen dan speciale aanbiedingen zijn.
Informatie over herindeling kaartstichtseutrecht1.jpgInmiddels is bekend geworden dat ook de 1e Kamer akkoord is gegaan met het herindelingsvoorstel om met Loenen, Breukel en Maarssen een gemeente te vormen.
De nieuwe gemeente gaat heten "STICHTSE VECHT".

We gaan ons nu volledig inzetten om er een mooie Vechtgemeente van te maken. Een gemeente waar iedereen een prettig leven heeft met optimale voorzieningen.
Aan de onderhandelingstafel zullen wij ons uiterste best doen om de voorzieningen die er nu zijn te behouden en daar waar mogelijk verbreden.

Voor informatie over de nieuwe gemeente Stichtse Vecht klik op onderstande link;

www.fusiegemeentestichtsevecht.nl

Naam nieuwe Vechtgemeente 'Stichtse Vecht' Sticht-Oversticht_Utrecht 1.png
Per 1 januari 2011 worden de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen samengevoegd tot een nieuwe gemeente. De stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van de drie colleges van burgemeester en wethouders, heeft het advies van Stichting Duurzame Vechtstreek overgenomen.

Lees verder . . . .
Bedrijventerrein Garsten Noord in Nigtevecht krijgt woonbestemming Garsten Noord 0012.jpg
In de raadsvergadering van 30 juni 2009 heeft de gemeenteraad van Loenen unaniem ingestemd met het voorstel van het College van B&W om de bestemming van het bedrijventerrein Garsten Noord in Nigtevecht om te zetten in een woonbestemming

Lees verder dit artikel. . . .
Het consultatiebureau in Nigtevecht weer open foto1.jpg
In de raadsvergadering van 21 april 2009 heeft de raad met een ruime meerderheid besloten dat het consultatiebureau weer zo snel als mogelijk open moet.


Sinds 13 oktober is het consultatiebureau in Nigtevecht weer open.
Lees verder ....
Motie onderzoek herindeling aangenomen in extra raadsvergadering 010.jpg

De raad van Loenen in vergadering bijeen op 16 juni 2009

Overwegende dat Tijdens de plenaire behandeling in de tweede kamer op 14 mei 2009 de een ruime kamermeerderheid het draagvlak voor de herindelingsvariant Vecht en Venen als onvoldoende heeft beoordeeld

Lees verder.......
8 September extra infoavond van Rijkswaterstaat over gevolgen voor inwoners van Loenersloot door verbreding A2 Plan Loenersloot A2 1b.jpg
Rijkswaterstaat gaat een extra informatieavond organiseren voor de inwoners van Loenersloot over de gevolgen van de verbreding van de A2 en de plaatsing van een geluidsscherm. De avond zal op dinsdag 8 september plaatsvinden en is van 19.00 tot 20.30 uur in de Montessorischool, Hollandstraat 25 te Loenersloot.

Lees dit artikel verder....
Vecht en Venen van de baan plassengebied.jpgVerkiezingen op z'n vroegst in november 2010Gooi en Eemlander 15 mei 2009-loenen -

De samenvoeging van Loenen met Breukelen, Ronde Venen en Abcoude is voorlopig van de baan. Deze vier gemeenten zouden in de plannen van staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken een nieuwe gemeente Vecht en Venen moeten gaan vormen.

Onder druk van de Tweede Kamer besloot de bewindsvrouw donderdag om nog eens te bekijken of Loenen en Breukelen, eventueel aangevuld met Maarssen, niet een gemeente Vecht kunnen vormen.

AD 15 mei 2009-Maarssen / Breukelen / Loenen -
Een Kamermeerderheid wil een fusie tussen Breukelen, Loenen en Maarssen onderzoeken.

Gisteren besloot de Tweede Kamer de geplande samenvoeging van De Ronde Venen, Abcoude, Loenen en Breukelen tot een nieuwe gemeente Vecht en Venen uit te stellen vanwege een gebrek aan draagvlak in de regio. Als Breukelen, Loenen en Maarssen een nieuwe gemeente vormen, zou De Ronde Venen met Abcoude samen kunnen gaan.

Lees verder deze artikelen
Gemeenteraad van Loenen neemt besluit over herindeling toren loenen aan d vecht.jpg
In de extra raadsvergadering van 13 oktober heeft de gemeenteraad van Loenen een besluit genomen over de herindeling.

In opdracht van de Staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) moest de raad voor 2 herindelingsvarianten besluiten.
Lees verder, o.a het verslag van de raadsvergadering. . .
Uitslag enquête op de site van de gemeente Loenen Lees verder voor het rapport/uitslag van de enquête.... Staatssecretaris Ank Bijleveld maakt keuze voor herindeling bekend vecht bij vreeland.jpg
Maandag 9 november is de Staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) naar Maarssen gekomen om aan de 5 burgemeesters van de betrokken herindelingsgemeenten haar keuze bekend te maken.

Lees verder dit artikel. . . .
5 Informatieavonden in de kernen over de aankomende herindeling voortuin gemeentehuis loenen.jpg
De Raadsleden hebben de 5 kernen bezocht om de meningen van de inwoners te horen en met hen in in discussie te gaan. De bezoeken vonden plaats op de volgende data en lokaties.

10 september Nigtevecht, lokatie; Dorpshuis
14 september Loenersloot, lokatie; Montessorischool
17 september Vreeland, lokatie; Dorpshuis
21 september Nieuwersluis, lokatie; Gemeentehuis
24 september Loenen a/d Vecht, lokatie; Gemeentehuis

Lees verder dit artikel ....
Nederland in het Frankische tijdvak (500-1000) met de naam van de toenmalige Vechtstreek Niftarlake F-Kinhem-Niftarlake oude kaart Niftarlake.jpg
In 785 was Karel de Grote heerser in Nederland.
Nederland viel na de Romeinse overheersing uiteen in kleine machtsgebiedjes. In 785 erkende heel Nederland de Frankische koning Karel de Grote als heerser.
Veel ridders leenden stukken grond van Karel. In ruil beloofden ze hem trouw.

Lees verder . . . . . .
Brief lokale partijen uit Loenen, Breukelen en De Ronde Venen aan de heer Bilder (CDA) 2e Kamer
Geachte heer Bilder,


Graag willen wij u als lokale partijen in Noordwest Utrecht een hart onder de riem steken in uw streven als volksvertegenwoordiger het wetsvoorstel Herindeling Vecht en Venen in de voorgestelde vorm niet door te laten gaan.

Lees dit artikel verder
De toekomst voor Loenen, wel of geen herindeling Vecht en Venen buitenplaats vecht nieuwersluis sterrenschans krooymans.jpgAD 7 mei 2009
'Stel Vecht en Venen jaar uit'
Door HARRIE VAN OPSTAL

DE RONDE VENEN/BREUKELEN - Een gemeentelijke herindeling in noordwest-Utrecht per januari 2010 is onhaalbaar. Na de VVD-fractie neigt nu ook de CDA-fractie in de Tweede Kamer naar uitstel van de fusie met een jaar. De Ronde Venen verdwijnt waarschijnlijk op 1 januari 2010 van de blauwe borden. De werknaam van de nieuwe gemeente is Vecht en Venen. Het parlement moet nog toestemming geven. FOTO RICARDO SMIT De knoop wordt donderdag 14 mei in een Kamerdebat doorgehakt.

Lees verder dit artikel

Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg