© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

Loenen aan de Vecht, 10 mei 2009,  

Geachte heer Bilder,  

Graag willen wij u als lokale partijen in Noordwest Utrecht een hart onder de riem steken in uw streven als volksvertegenwoordiger het wetsvoorstel Herindeling Vecht en Venen in de voorgestelde vorm niet door te laten gaan.

Lees dit artikel verder

   


Archief

Nieuwjaarswens 2012 2012.pngWIJ WENSEN
ALLE
INWONERS
VAN
STICHTSE VECHT
EEN . . .

Mieke Hoek
Chris Portengen
Informatie over herindeling klik links herindeling aan Geluidsscherm Loenensloot 2 004.jpg 1 September a.s. bijeenkomst Centrumplan Loenen a/d Vecht Winkelcentrum, centrum Loenen 039.jpgOp woensdag 1 september a.s. vindt een presentatie plaats van planontwikkeling inzake de herinrichting Centrumgebied Loenen aan de Vecht. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Dit voorjaar hebben Loenenaren zich uitgesproken over hun wensen en ideeën over het nieuw in te richten centrumgebied. Dit gebeurde op uitnodiging van de initiatiefnemers van de herontwikkeling: Habion, Vecht & omstreken, C1000, Gemeente Loenen a/d Vecht en Artica Vastgoedontwikkeling. In het vervolg op deze inventarisatie hebben de plannenmakers de input van de Loenenaren bestudeerd en studies naar mogelijkheden en onmogelijkheden gedaan.

Lokale partijen buigen zich over mogelijke samenwerking Afbeelding2.png
Per 1 januari 2011 zullen de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen opgaan in één nieuwe gemeente, Stichtse Vecht. Dit betekent voor de landelijke partijen dat de lokale afdelingen opgaan in één nieuwe lokale afdeling. Lees verder .....
Lokalen partijen Stichtse Vecht bundelen krachten Maarssen centrum.jpg
Het Vechtse Verbond (Loenen) Streekbelangen (Breukelen en Loenen) en Maarssen2000 gaan een lijstverbinding aan. Streekbelangen93 (Breukelen) en Streekbelangen NigtevechtPlus (Loenen) gaan zelfs fuseren tot Streekbelangen. Lees verder. . . .
Nieuwe Brede School Vreeland in gebruik genomen. Officiële opening vrijdag 30 oktober 2009 Vreeland brede school 2.jpg
Half september 2009 hebben de Vreelandse kinderen de prachtige nieuwe brede school in gebruik genomen. Om de school moet nog wel heel veel gebeuren maar dat mag de vreugde niet drukken.
De school is prachtig en zo gaat het er omheen ook worden.
Voor de officiële opening op 30 oktober moet alles klaar zijn.

Lees verder dit artikel....
Politiesurveillant komt terug fotopolitie1.jpg
De politiesurveillant komt per 1 maart terug en daar zijn we heel erg blij mee. Tijdens de raadsvergadering van 26 januari hebben wij samen met de PvdA voor de 3e keer een motie ingediend in de hoop een meerderheid van de raad te kunnen overtuigen van het belang om de politiesurveillant te behouden voor de gemeente Loenen.

Lees verder . . . .
Nieuwjaarsduik Zwemlust 1 januari 2010 063zwemlust.jpg
Op 1 januari is de nieuwjaarsduik gelukt.
7 Stoere mannen en een meisje van 8 jaar waren zo dapper om in het ijskoude water te plonsen.
Enkele mannen waren 'tropisch' gekleed met een strooien rokje en Hawai blouse maar daar werd het water niet warmer van.

Lees verder. . .
C1000 op zon- en feestdagen open Afbeelding 6.png

De gemeenteraad van Loenen heeft in haar vergadering van 16 februari besloten dat de C1000 op zon- en feestdagen open mag zijn van 16.00 tot 20.00 uur.
18 April zal de C1000 voor het eerst op zondag open zijn van 16.00 tot 19.00 uur. Er zullen dan speciale aanbiedingen zijn.
Informatie over herindeling kaartstichtseutrecht1.jpgInmiddels is bekend geworden dat ook de 1e Kamer akkoord is gegaan met het herindelingsvoorstel om met Loenen, Breukel en Maarssen een gemeente te vormen.
De nieuwe gemeente gaat heten "STICHTSE VECHT".

We gaan ons nu volledig inzetten om er een mooie Vechtgemeente van te maken. Een gemeente waar iedereen een prettig leven heeft met optimale voorzieningen.
Aan de onderhandelingstafel zullen wij ons uiterste best doen om de voorzieningen die er nu zijn te behouden en daar waar mogelijk verbreden.

Voor informatie over de nieuwe gemeente Stichtse Vecht klik op onderstande link;

www.fusiegemeentestichtsevecht.nl

Naam nieuwe Vechtgemeente 'Stichtse Vecht' Sticht-Oversticht_Utrecht 1.png
Per 1 januari 2011 worden de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen samengevoegd tot een nieuwe gemeente. De stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van de drie colleges van burgemeester en wethouders, heeft het advies van Stichting Duurzame Vechtstreek overgenomen.

Lees verder . . . .
Bedrijventerrein Garsten Noord in Nigtevecht krijgt woonbestemming Garsten Noord 0012.jpg
In de raadsvergadering van 30 juni 2009 heeft de gemeenteraad van Loenen unaniem ingestemd met het voorstel van het College van B&W om de bestemming van het bedrijventerrein Garsten Noord in Nigtevecht om te zetten in een woonbestemming

Lees verder dit artikel. . . .
Het consultatiebureau in Nigtevecht weer open foto1.jpg
In de raadsvergadering van 21 april 2009 heeft de raad met een ruime meerderheid besloten dat het consultatiebureau weer zo snel als mogelijk open moet.


Sinds 13 oktober is het consultatiebureau in Nigtevecht weer open.
Lees verder ....
Motie onderzoek herindeling aangenomen in extra raadsvergadering 010.jpg

De raad van Loenen in vergadering bijeen op 16 juni 2009

Overwegende dat Tijdens de plenaire behandeling in de tweede kamer op 14 mei 2009 de een ruime kamermeerderheid het draagvlak voor de herindelingsvariant Vecht en Venen als onvoldoende heeft beoordeeld

Lees verder.......
8 September extra infoavond van Rijkswaterstaat over gevolgen voor inwoners van Loenersloot door verbreding A2 Plan Loenersloot A2 1b.jpg
Rijkswaterstaat gaat een extra informatieavond organiseren voor de inwoners van Loenersloot over de gevolgen van de verbreding van de A2 en de plaatsing van een geluidsscherm. De avond zal op dinsdag 8 september plaatsvinden en is van 19.00 tot 20.30 uur in de Montessorischool, Hollandstraat 25 te Loenersloot.

Lees dit artikel verder....
Vecht en Venen van de baan plassengebied.jpgVerkiezingen op z'n vroegst in november 2010Gooi en Eemlander 15 mei 2009-loenen -

De samenvoeging van Loenen met Breukelen, Ronde Venen en Abcoude is voorlopig van de baan. Deze vier gemeenten zouden in de plannen van staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken een nieuwe gemeente Vecht en Venen moeten gaan vormen.

Onder druk van de Tweede Kamer besloot de bewindsvrouw donderdag om nog eens te bekijken of Loenen en Breukelen, eventueel aangevuld met Maarssen, niet een gemeente Vecht kunnen vormen.

AD 15 mei 2009-Maarssen / Breukelen / Loenen -
Een Kamermeerderheid wil een fusie tussen Breukelen, Loenen en Maarssen onderzoeken.

Gisteren besloot de Tweede Kamer de geplande samenvoeging van De Ronde Venen, Abcoude, Loenen en Breukelen tot een nieuwe gemeente Vecht en Venen uit te stellen vanwege een gebrek aan draagvlak in de regio. Als Breukelen, Loenen en Maarssen een nieuwe gemeente vormen, zou De Ronde Venen met Abcoude samen kunnen gaan.

Lees verder deze artikelen
Gemeenteraad van Loenen neemt besluit over herindeling toren loenen aan d vecht.jpg
In de extra raadsvergadering van 13 oktober heeft de gemeenteraad van Loenen een besluit genomen over de herindeling.

In opdracht van de Staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) moest de raad voor 2 herindelingsvarianten besluiten.
Lees verder, o.a het verslag van de raadsvergadering. . .
Uitslag enquête op de site van de gemeente Loenen Lees verder voor het rapport/uitslag van de enquête.... Staatssecretaris Ank Bijleveld maakt keuze voor herindeling bekend vecht bij vreeland.jpg
Maandag 9 november is de Staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) naar Maarssen gekomen om aan de 5 burgemeesters van de betrokken herindelingsgemeenten haar keuze bekend te maken.

Lees verder dit artikel. . . .
5 Informatieavonden in de kernen over de aankomende herindeling voortuin gemeentehuis loenen.jpg
De Raadsleden hebben de 5 kernen bezocht om de meningen van de inwoners te horen en met hen in in discussie te gaan. De bezoeken vonden plaats op de volgende data en lokaties.

10 september Nigtevecht, lokatie; Dorpshuis
14 september Loenersloot, lokatie; Montessorischool
17 september Vreeland, lokatie; Dorpshuis
21 september Nieuwersluis, lokatie; Gemeentehuis
24 september Loenen a/d Vecht, lokatie; Gemeentehuis

Lees verder dit artikel ....
Nederland in het Frankische tijdvak (500-1000) met de naam van de toenmalige Vechtstreek Niftarlake F-Kinhem-Niftarlake oude kaart Niftarlake.jpg
In 785 was Karel de Grote heerser in Nederland.
Nederland viel na de Romeinse overheersing uiteen in kleine machtsgebiedjes. In 785 erkende heel Nederland de Frankische koning Karel de Grote als heerser.
Veel ridders leenden stukken grond van Karel. In ruil beloofden ze hem trouw.

Lees verder . . . . . .
Brief lokale partijen uit Loenen, Breukelen en De Ronde Venen aan de heer Bilder (CDA) 2e Kamer
Geachte heer Bilder,


Graag willen wij u als lokale partijen in Noordwest Utrecht een hart onder de riem steken in uw streven als volksvertegenwoordiger het wetsvoorstel Herindeling Vecht en Venen in de voorgestelde vorm niet door te laten gaan.

Lees dit artikel verder
De toekomst voor Loenen, wel of geen herindeling Vecht en Venen buitenplaats vecht nieuwersluis sterrenschans krooymans.jpgAD 7 mei 2009
'Stel Vecht en Venen jaar uit'
Door HARRIE VAN OPSTAL

DE RONDE VENEN/BREUKELEN - Een gemeentelijke herindeling in noordwest-Utrecht per januari 2010 is onhaalbaar. Na de VVD-fractie neigt nu ook de CDA-fractie in de Tweede Kamer naar uitstel van de fusie met een jaar. De Ronde Venen verdwijnt waarschijnlijk op 1 januari 2010 van de blauwe borden. De werknaam van de nieuwe gemeente is Vecht en Venen. Het parlement moet nog toestemming geven. FOTO RICARDO SMIT De knoop wordt donderdag 14 mei in een Kamerdebat doorgehakt.

Lees verder dit artikel

Uw mening telt!

Op welke plaats moet het nieuwe gemeentehuis komen zodat het voor iedereen ongeveer een gelijke afstand is? Het is bewezen dat de plaats bepalend is voor het ontwikkelen van het gebied.
Tommy kartonnen doos.jpg
Breukelen Dannegracht 1.jpg
uil.jpg
hortensia met rijp.jpg