© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Motie onderzoek herindeling aangenomen in extra raadsvergadering

039.jpg


MOTIE INZAKE ARHI-PROCEDURE
 
De raad van Loenen in vergadering bijeen op 16 juni 2009
 
Overwegende dat Tijdens de plenaire behandeling in de tweede kamer op 14 mei 2009 de een ruime kamermeerderheid het draagvlak voor de herindelingsvariant Vecht en Venen als onvoldoende heeft beoordeeld 
De kamer de staatssecretaris heeft verzocht om met de vier bij de Vecht en Venen betrokken gemeenten en de gemeente Maarssen in overleg te treden teneinde alternatieven te onderzoeken
De raad van Loenen onverkort vasthoudt aan haar eerder genomen besluit om te kiezen voor een herindeling met Breukelen
De raad de meerwaarde van samenwerking met Maarssen herkent en al in een eerder stadium van de arhi procedure samenwerking met Maarssen als mogelijkheid heeft genoemd
              
BESLUIT
  
Op basis van het eerder genomen raadsbesluit waarmee de gemeenteraad van Loenen kiest voor herindeling met een ongedeeld Breukelen, mee te werken aan het onderzoek van de Staatssecretaris naar  

-  een variant met een herindeling van Breukelen en Loenen met een niet-vrijblijvende samenwerking met Maarssen dan wel
-  een herindelingsvariant bestaande uit de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen  

Het college te verzoeken om in nauw overleg met de raad de nodige voorbereidingen te treffen ten behoeve van een  standpuntbepaling in het kader van het onderzoek van de Staatssecretaris.  

en gaat over tot de orde van de dag
  
Johan Buitenga  VVD
Mieke Hoek       Het Vechtse Verbond
Gjalt Jellesma    SBN+  D66


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg