© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Brief lokale partijen uit Loenen, Breukelen en De Ronde Venen aan de heer Bilder (CDA) 2e Kamer

theekoepel oud over.jpg

Loenen, 10 mei 2009

Geachte heer Bilder,  

Graag willen wij u als lokale partijen in Noordwest Utrecht een hart onder de riem steken in uw streven als volksvertegenwoordiger het wetsvoorstel Herindeling Vecht en Venen in de voorgestelde vorm niet door te laten gaan.

Wij onderstrepen hier volksvertegenwoordiger, omdat het duidelijk is dat de bevolking en gemeenteraden echt tegen dit wetsvoorstel zijn. De fractie van het CDA in de Provinciale Staten vond het dan ook niet verantwoord om op deze wijze een herindeling door te zetten.  

Drie van de vier gemeenteraden zijn tegen dit voorstel, te weten Breukelen, De Ronde Venen en Loenen. Er is dus totaal geen draagvlak voor het wetsontwerp Herindeling Vecht en Venen.  


De lokale partijen;  

Het Vechtse Verbond (2 zetels) en
Streekbelangen Nigtevecht PLUS (2 zetels) (Loenen totaal 13 zetels),
Gemeente Belangen (2 zetels) en Ronde Venen Belang (4 zetels)
(De Ronde Venen totaal 23 zetels),
Streekbelangen 93 (3 zetels) (Breukelen totaal 15 zetels),

samen goed voor 13 zetels, steunen u van harte in uw streven tot een goede oplossing te komen. Deze kan niet anders liggen dan in het herindelen van Loenen en Breukelen tot 1 gemeente met een intensieve samenwerking met Maarssen) en een verplichte uitbouw van de nu al goed lopende, uitgebreide samenwerking tussen de zelfstandig blijvende gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. Op die wijze wordt aan alle voorwaarden van de 3 tegen de herindeling zijnde gemeenteraden voldaan, n.l. Loenen en Breukelen vormen samen een toekomstbestendige gemeente. Daarnaast blijft de financiŽle positie van De Ronde Venen gezond.

De 4e gemeente, Abcoude, wordt geholpen door een intensieve samenwerking met De Ronde Venen, waardoor ook daar het bestuurskracht probleem wordt opgelost. Kortom voor alle gemeenten een goede oplossing.

Indien de staatssecretaris, tegen de wens van de betrokken gemeenten deze herindeling, die geen draagvlak heeft en niet van onderaf komt,  middels een financiŽle tegemoetkoming alsnog mogelijk wil maken, moet zij om aan de voorwaarden van de Ronde Venen te voldoen een gat overbruggen van ca. 50 miljoen euro. Dit om de nadelige gevolgen van het gelijk trekken van de gemeentelijke lasten (zie brief  d.d. van de heer Jan van Loo, fractievoorzitter CDA De Ronde Venen, namens de CDA-fractie), alsmede de aanslag op het vermogen, becijferd op 30 miljoen (u wel bekend), te compenseren. Alleen op die wijze zouden zowel de gemeente als de inwoners van De Ronde Venen geen nadelige financiŽle gevolgen van Herindeling ondervinden.

Wij gaan er niet van uit dat dat bedrag zal worden aangeboden, zeker niet vanwege de precedentwerking die daar van uitgaat. Overigens blijft de keuze voor de voorgestelde variant, ook in het onwaarschijnlijke geval dat er voldoende compensatie wordt geboden, los van het ontbreken van draagvlak zeer onwenselijk, omdat daarmee de samenhang binnen het Vechtgebied definitief wordt doorbroken.

In de diverse lokale en provinciale media is met name het CDA geprezen om haar heldere opvatting inzake het principe: "Herindelen van onderaf" en niet van bovenaf opgelegd, hetgeen kortgeleden herbevestigd is als kabinetsbeleid.   

Dit standpunt zal dan ook ongetwijfeld positieve electorale gevolgen voor het CDA hebben. Als lokale partijen hebben wij een kritische en eigenzinnige achterban. Deze achterban kan buiten de raadsverkiezingen uiteraard niet op onze partijen stemmen. Onder onze kiezers zijn er velen die buiten de raadsverkiezingen CDA stemmen.  

Wij vertrouwen erop dat u standvastig bij uw standpunt zult blijven en uw collega's ervan zult overtuigen met u mee te gaan. Bij de eerstvolgende Europese  en landelijke verkiezingen zal onze achterban deze krachtige consequente houding zeker honoreren.  

Met vriendelijke groet,  

Namens de genoemde fracties, de fractievoorzitters:

Bert van Broekhuijsen, Gemeente Belangen (DRV)
Anco Goldhoorn, Ronde Venen Belang (DRV)
Mieke Hoek, Het Vechtse Verbond (Loenen)
Remco van Vliet, Streekbelangen Nigtevecht PLUS (Loenen)
Renie Vis,  Streekbelangen 93 (Breukelen)

paarden nabij nigtevecht.jpg

Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg