© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

De toekomst voor Loenen, wel of geen herindeling Vecht en Venen

2023.jpg


AD 7 mei 2009
'Stel Vecht en Venen jaar uit'
Door HARRIE VAN OPSTAL

DE RONDE VENEN/BREUKELEN - Een gemeentelijke herindeling in noordwest-Utrecht per januari 2010 is onhaalbaar. Na de VVD-fractie neigt nu ook de CDA-fractie in de Tweede Kamer naar uitstel van de fusie met een jaar. De Ronde Venen verdwijnt waarschijnlijk op 1 januari 2010 van de blauwe borden. De werknaam van de nieuwe gemeente is Vecht en Venen. Het parlement moet nog toestemming geven. De knoop wordt donderdag 14 mei in een Kamerdebat doorgehakt.

Aanleiding voor de twijfel is het gebrek aan draagvlak in de regio. Struikelblok is ook de voortdurende discussie over de samenstelling van de nieuwe Vecht- en Venengemeente.

Het draagvlak voor een fusie van De Ronde Venen, Abcoude Breukelen en Loenen brokkelt zienderogend af. Welbeschouwd is alleen Abcoude (8600 inwoners), de kleinste in het geheel, warm voorstander van de fusie. De Ronde Venen ziet te weinig financiŽle compensatie, terwijl Breukelen andere mogelijkheden (met Loenen en eventueel Maarssen) ziet.

Na de openlijke twijfel van SP en VVD laat ook de CDA-fractie weten nog met veel vraagtekens te zitten. De beantwoording door de eigen staatssecretaris Bijleveld heeft CDA-Kamerlid Eddy Bilder niet tevredengesteld. ,,Wij hebben niet de overtuiging dat dit het juiste voorstel is. Het fusievoorstel zal in deze vorm bij ons niet veel enthousiasme ontmoeten.''

Het zit Bilder ook dwars dat de staatssecretaris zegt dat 'een meerderheid' in de Rondeveense politiek voor de herindeling is. ,,Mij is opgevallen dat binnen De Ronde Venen voor- en tegenstanders het ook weer niet eens zijn. Er is ook daar geen draagvlak.'' Verder is nog onduidelijkheid over de wens van Kockengen om niet bij de nieuwe gemeente Vecht en Venen, maar bij buurgemeente Woerden te worden gevoegd.

Zijn fractie bepaalt dinsdagavond haar standpunt voor het debat van donderdag. Maar uitstel met een jaar, zoals de VVD heeft geopperd, 'zit het dichtst bij wat wij willen,' zegt Bilder.

Enerzijds zit het fusievoorstel zoals dat nu ter tafel ligt, niet goed in elkaar. Maar anderzijds vindt Bilder het onwenselijk om als Kamerfractie het plan in het zicht van de finish rigoureus om te gooien. Bilder: ,,Uitstel met een jaar zou de meest wijze keuze zijn.'' Zo ontstaat gelegenheid om nog eens goed naar de verschillende oplossingen te kijken.

In eerdere besprekingen heeft de SP al gezegd fel gekant te zijn tegen de vorming van de gemeente Vecht en Venen. Ook de PVV is naar verwachting tegen.


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg