© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Het consultatiebureau in Nigtevecht weer open

foto1.jpg

Vorig jaar besloot Zuwe Zorg, in overleg met de gemeente, om het consultatiebureau (CB) in Nigtevecht te sluiten en deze zorg te verplaatsen naar Loenen a/d Vecht. De omstandigheden in de ruimte in Nigtevecht maakten het verantwoord uitvoeren van het CB daar niet langer mogelijk.
De sluiting zorgde voor de nodige beroering. Inwoners van Nigtevecht, De Wmo-Raad, de Dorpsraad Nigtevecht en de gemeenteraad wilden zich hierbij niet neerleggen. In overleg met alle betrokken partijen is vervolgens gezocht naar oplossingen. En met succes. Door een doorbraak te maken vanuit het dorpshuis naar het aangrenzende gezondheidsgebouw kan ook de ruimte in het dorpshuis bij het CB worden betrokken. De huisarts en de fysiotherapeut, gebruikers van het gezondheidsgebouw, waren bereid om hun medewerking te verlenen aan het vernieuwde medegebruik van hun ruimte. De eigenaar van het gezondheidsgebouw – STAG – en de Stichting Dorpshuis Nigtevecht laten de benodigde technische ingreep verzorgen en nemen ook de kosten hiervan voor hun rekening. Het gemeentebestuur neemt de overige extra kosten die het gevolg zijn van de terugkeer van de CB voor haar rekening. De feitelijke doorbraak vond eind week 41, begin week 42 plaats. Zuwe houdt het eerste consultatiebureau in Nigtevecht weer op dinsdag 13 oktober. Vervolgens zal het CB weer één keer per maand op de dinsdagmiddag worden gehouden. Dit jaar steeds de 2e dinsdag van de maand, volgend jaar wordt dat de 1e dinsdag. Voor informatie over het CB kunt u altijd contact opnemen met Zuwe: Sonja van Beek, regiomanager (svbeek@zuwe.nl of 06-52073692).
Wij zijn blij dat, dankzij de medewerking van alle betrokken partijen, deze belangrijke voorziening behouden kan blijven voor de dorpskern Nigtevecht.

Bron: Gemeente Loenen


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg