© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Met lijst 10 en een enthousiast team de verkiezingen in

_DSC2040 Groep 1 staand.jpg

Onderstaande kandidaten zetten zich in voor
Het Vechtse Verbond omdat de partij zich onderscheidt van de andere partijen.

DICHT BIJ DE BURGER

Mieke Hoek - Vreeland
Chris Portengen - Loenen aan de Vecht
Arjan van den Hoek - Tienhoven
Frank Venus - Maarssen
Simon Westveen - Loenen aan de Vecht
Leo Oor - Loenen aan de Vecht
Feike Maasakker - Loenen aan de Vecht
Wim van Baalen - Loenen aan de Vecht
Henk van Vliet - NigtevechtMieke bij van Leerbrug 2 vierkant.jpg

Mieke Hoek

Mieke is lijsttrekker en is reeds 12 jaren gemeenteraadslid. Vanaf 2002 voor de VVD en vanaf 2005 met haar eigen partij Het Vechtse Verbond en woont in VreeLand.   

Het raadslid zijn is haar hartstocht. Als bestuurder is het belangrijk dat je in de besluitvorming een zorgvuldige afweging maakt. Je voor de maatschappelijke belangen en het welzijn van de inwoners volledig inzet met zichtbaar resultaat. Persoonlijk contact met de inwoners en je verdiepen in de problemen of wensen.

Na 12 jaren raadswerk heeft zij veel ervaring opgedaan en een grote dossierkennis. Zit daarnaast in de Provinciale Staten voor de 50PLUSpartij.

Deze dubbele combinatie komt heel vaak bij de het raadswerk in de gemeente Stichtse Vecht goed van pas. Heeft natuurlijk het ouderenbeleid hoog in het vaandel staan.

Vindt het belangrijk dat er ruimte geboden wordt aan de inwoners om mee te denken bij ontwikkeling van zaken die de inwoners direct of indirect aangaan.
 
          
Chris Portengen


Chris Portengen flyerfoto.jpg

 
Chris is voorzitter van het prachtige openluchtzwembad 'Zwemlust' in Nieuwersluis en woont in Loenen aan de Vecht.

Heel belangrijk is dat men niet verder gaat bezuinigen op subsidies voor verenigingen en sportclubs.

Zij moeten regelmatig aanspraak kunnen maken daar veel buitensporten afhankelijk zijn van de weergoden en weer is onvoorspelbaar.

Wij moeten er toch niet aan denken dat bv. (buiten)zwembaden of sportaccomodaties moeten worden gesloten door verdere kortingen op subsidies.

Dit is een van de speerpunten van Het Vechtse Verbond daarom ondersteun ik Het Vechtse Verbond en hoop dat veel bewoners dit voorbeeld zullen volgen door op Het Vechtse Verbond te stemmen.
 
 
Arjan van den Hoek


Arjan van de Hoek flyerfoto.jpg


Arjan is de eigenaar van de Rederij de Tijd en woont in Tienhoven.

Hij is voorzitter van Stichting Evenementen Stichtse Vecht, organisator van de Vechtse Vaarparade en Maarssen On Ice, buitengewoon ambtenaar van Stichtse Vecht en parttime sluiswachter op de Mijndense sluis in Loenen a/d Vecht.

Vanwege de verschillende functies die hij bekleed in verschillende kernen van de gemeente, heeft hij veel contact met de burgers.

Arjan wil zich inzetten voor het toerisme en de MKB die hier profijt van kunnen hebben.

Als kapitein op een partyschip weet hij als geen ander hoe belangrijk vooral de Vecht is die ons verbindt.

Ik ben bij Het Vechtse Verbond gekomen omdat het een partij is die echt dichtbij de mensen staat en waar Mieke Hoek eerlijke en kundige leiding aangeeft.  


Frank Venus


Frank Venus flyerfoto.jpg


Frank heeft een groot sloopbedrijf, "Venus"BV" aan de Gageldijk in Maarssen en woont zelf ook in Maarssen.

Was van huis niet echt geÔnteresseerd in politiek maar als ondernemer en door mijn denkwijze wel aangsloten bij de VVD.

Mijn speerpunten zijn dan ook goede scholen, veiligheid en een garantie om ook je oude dag hier te kunnen doorbrengen.
Er moet wel snel een goed gemeentebestuur komen, die moet voorkomen dat de samenvoeging in een langdurig krakeel en stoelendans gaat verzanden.

Waarom deze partij: De toegankelijkheid van Het Vechtse Verbond spreekt mij aan. Landelijke politiek heeft niet mijn ambitie.
Te abstract. Ook bestaat de kans dat bij de grotere partijen onderlinge verschillen van de partijleden, voor onduidelijkheid kunnen zorgen. Bij de plaatselijke politiek heeft iedreen een taak. Dan moet je je nek durven uitsteken.


Leo Oor 


Leo Oor flyerfoto.jpg

 
Leo is de sluiswachter van de Mijndense Sluis en vaart regelmatig rond met het charmante partybootje 'Opa de Ruyter'. Zelf woont hij ook bij de sluis.
 
Waar ik echt niet tegen kan is ongelijke behandelingen. Waarom krijgt de een wel een vergunning en de ander niet als het om
hetzelfde gaat.

Mieke van Het Vechtse Verbond zoekt de dingen uit. Je belt haar en ze komt, geweldig, en daarom ben ik voor haar lijstduwer.

Ik hoop dat ze veel stemmen krijgt zodat ze in de nieuwe gemeenteraad komt. Dus mensen stemmen op Het Vechtse Verbond.


Simon Westveen


Simon Westveen flyerfoto.jpg


Simon is musicus en pianostemmer, daardoor bij verschillende muziekverenigingen in de gemeente actief zowel als dirigent en muziekdocent.
 

Ook als pianostemmer kom ik veel bij de mensen thuis en hoor dus wat er zoal speelt in de gemeente, dan blijkt dat er nog veel voor verbetering in aanmerking kan komen. Hierdoor zijn de lijnen kort en voel me betrokken bij een partij die er is voor de burger in de gemeente zoals Het Vechtse Verbond. 

Het verenigingsleven is voor mij een belangrijk speerpunt en zal me dan ook hard maken voor het behoud van die verenigingen en de subsidies ervan waar vele afhankelijk van zijn. 

Het belang van Cultuur en sport zijn naar mijn mening zwaar onderschat, iedereen weet dat het maken van muziek goed is voor de ontwikkeling en sporten goed voor de gezondheid.
 
Daarom meer aandacht voor alles wat hier mee te maken heeft.    


Feike Maassakker
              


Feike Maassakker flyerfoto.jpg


Feike was jarenlang de eigenaar van het Eetcafť De Koetsier in Loenen aan de Vecht. Is enorm betrokken bij een sociale samenleving en kan niet tegen onrecht en woont in Loenen aan de Vecht.


Vindt de keer op keer vernielingen in de kernen een doorn in het oog.

Handhaving vindt Feike heel belangrijk maar vooral ook de naleving daarvan.

Er zou meer gekeken moeten worden naar de identiteiten van de, vooral, kleinere kernen en meer maatwerk in de besluitvormig mee moeten laten wegen.    

Wil het openbaar vervoer naar het gemeentehuis en andere kleine kernen beter laten aansluiten zodat men gemakkelijker kan komen waar men moet zijn. Vooral voor de inwoners van de kernen waar nauwelijks of geen voorzieningen meer zijn.  

Vindt Het Vechtse Verbond een partij waar je van op aan kunt.

Deze partij doet geen loze beloftes maar kijkt samen wat er serieus mogelijk is.  

Ik wil graag lijstduwer zijn van Het Vechtse Verbond en hoopt dat veel inwoners er op zullen stemmen.  

Dicht bij de burger is hard nodig en dat is Het Vechtse Verbond.  

Mijn advies: Stem op Het Vechtse Verbond 19 maart 
   

Wim van Baalen


Wim van Baalen flyerfoto.jpg


Wim woont met zijn echtgenote Annemiek van Baalen - Kraneveld in een waterwoning aan Oud Over te Loenen aan de Vecht alweer meer dan 20 jaar. Is gepensioneerd dierenarts (veearts)
    
Waarom Het Vechtse Verbond?

Deze partij die wil luisteren naar alle bewoners Stichtse Vecht. Dat doet deze partij, onder leiding van Mieke Hoek al jaren. Zij komt naar de mensen toe om echt te luisteren als mensen ergens tegen oplopen, als ze iets illen of als er problemen dreigen. Altijd oplossingsgericht. En vooral goed geÔnformeerd.

Ik wil Het Vechtse Verbond en Mieke Hoek graag steunen bij haar verantwoordelijke werk in een nieuwe gemeenteraad.

Als bewoner van een waterwoning in de Vecht en lid van de Bewonerscommissie "Waterwonen op de Vecht en Zijarmen" wil ik een schakel zijn, via Mieke Hoek en Het Vechtse Verbond tussen de dagelijkse politiek en iedereen die de Vecht en haar omgeving een warm hart toe dragen.

Deze Bewonerscommissie die de belangen behartigt van bewoners van meer dan honderd waterwoningen heeft constructief overleg met de provincie Utrecht en de gemeente Loenen. De commissie beijvert zich ervoor dat bewoners van een waterwoning gelijke rechten krijgen als de bewoners van huizen op de wal en de Vechtoevers.

De plichten zijn dat al. En dat in een oplossingsrichting die enerzijds de ecologische uitgangspunten zoals destijds benoemd in het Restauratieplan Vecht en anderzijds de belangen van bewoners en eigenaren van waterwoningen beschermen.

Ook het beleid rondom de natuurwaarden in deze prachtige grote gemeente wordt door Mieke Hoek met Het Vechtse Verbond constructief vorm gegeven.

Zoals zij in de gemeente Loenen ook al deed. Door mijn lidmaatschap van de VONI, de Vereniging Onafhankelijke Natuur Informatie, kan ik de partij met waardevolle adviezen dienen. Zodat invloed uitgeoefend kan worden op al die instanties die menen dat alleen zij weten wat goed voor onze natuurlijke omgeving is.
 
     
Henk van Vliet


Henk van Vliet flyerfoto.jpg


Henk woont in Nigtevecht en is de voorzitter van de voetbalvereniging DOB uit Nigtevecht. Is met veel dingen druk maar doet het allemaal met veel plezier.

Zolang Henk er voldoening uit haalt maakt het hem niet uit.  

Voelt zich verbonden in het bijzonder met Nigtevecht, met het wel en wee van het dorp en haar bewoners en wil daar ook aan bijdragen.

Is actief vrijwilliger ben bij de VV DOB (voetbalvereniging) en is lid van de Dorpsraad Nigtevecht. Zijn "hobby's" liggen op het gebied van sport, tuinieren, zeevissen, wandelen, fietsen, klussen en gezelschapsspellen.   

Wil graag lijstduwer voor Het Vechtse Verbond zijn omdat Henk vindt dat er nog veel werk verzet moet worden om de gemeente Stichtse Vecht verder vorm te geven en is er van overtuigt dat Het Vechtse Verbond daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren als ze goed vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.  

Meer fragmentatie met het beleggen van "centrale " taken op het niveau van gemeentes, dat gemeente daar op ingericht moeten gaan worden en zo veel als mogelijk met andere ( naburige) gemeenten een vorm van samenwerking om effectief en efficiŽnt de gemeente voor dit soort taken gereed te  maken.  

Voor mezelf heb ik het idee dat de nieuwe Stichtse Vecht als organisatie nog geen geheel is, het lijkt erop dat de integratie van de oude gemeenten nog geen feit is, hier zal hoge prioriteit aan gegeven moeten worden met een navenant plan (met prioriteiten) hoe dit zo snel als mogelijk afgerond kan worden en wil zich hier voor inzetten.   

Minder regelgeving zodat de regeldrift van de gemeente zoveel als mogelijk beperkt wordt om de burgers, bedrijven, verenigingen en andere private initiatieven een grotere kans van slagen te geven en om meer behagen en kansen te geven bij het oppakken en slagen van dit soort initiatieven.  

Sport, onderwijs, zorg, veiligheid, duurzaamheid,  bereikbaarheid en leefbaarheid zijn de pijlers voor de gemeente en haar burgers om in deze gemeente te willen wonen en te verblijven. Op deze punten moet niet bezuinigd worden maar juist gelden beschikbaar komen om dit te behouden en waar mogelijk uit te breiden.  

Wat economie betreft, gemeente zal meer mogelijkheden van de natuurlijke aanwezig ingrediŽnten moeten gaan benutten i.p.v. te ontmoedigen. 

WAAR STAAT HET VECHTSE VERBOND VOOR? 

Maatwerk in de kernen. Door samen met u de voorzieningen in de dorpskernen op peil te houden, de kernen bestuurlijk te verbinden vanuit respect voor de eigen identiteit en het behouden en bevorderen  van deze  bijzondere leef- en wooncultuur.

Het Vechtse Verbond staat voor het overbruggen van de afstand tussen burger en gemeentebestuur.

Een partij waar de persoonlijke benadering van de inwoners van onze mooie gemeente voorop staat.


Op vrijwillige basis winkelopening op zondag

Brugwachters moeten blijven in de dorpen Vreeland, Loenen en Breukelen 

Meer ruimte voor agrariŽrs voor nevenactiviteiten

Geen verdere verschraling kunst en cultuur

Meer sociale woningbouw Beter openbaar vervoer  

Verbetering handhaving rondom horecagelegenheden 

Maatwerk voor openingstijden horeca in de weekenden

Ouderenbeleid serieus nemen. Langer thuiswoning kan alleen als de voorzieningen afgestemd worden op de behoeften.

Het Vechtse Verbond doet geen loze beloftes aan de burger maar zoekt naar realistische oplossingen

Wij zijn er voor u, komt u 19 maart voor ons!
   


Lijst verkiezingen gekantelt.jpg

.


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg