© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Informatieavond Centrumplan Loenen aan de Vecht

voorkeursmodel winkelcentrum.png


Op woensdag 1 september is er in het Dorpshuis 't Web in Loenen aan de Vecht een presentatie geweest van planontwikkeling inzake de herinrichting Centrumgebied Loenen aan de Vecht. De opkomst was behoorlijk en een grote meerderheid konden zich wel vinden in het voorkeursmodel.

Onderaan van dit artikel kunt u de volledige presentatie bekijken.


Winkelcentrum, centrum Loenen 060.jpg

Dit voorjaar hebben Loenenaren zich uitgesproken over hun wensen en ideeŽn over het nieuw in te richten centrumgebied.
Dit gebeurde op uitnodiging van de initiatiefnemers van de herontwikkeling: Habion, Vecht & omstreken, C1000, Gemeente Loenen a/d Vecht en Artica Vastgoedontwikkeling.


Winkelcentrum, centrum Loenen 062.jpg

In het vervolg op deze inventarisatie hebben de plannenmakers de input van de Loenenaren bestudeerd en studies naar mogelijkheden en onmogelijkheden gedaan.


Winkelcentrum, centrum Loenen 043.jpg

Tijdens de bijeenkomst op 1 september is gepresenteerd hoe de plannenmakers de inpunt hebben verwerkt. Zij hebben toegelicht welke ideeŽn en wensen zijn overgenomen en op welke wijze die zijn verwerkt. Ook is toegelicht welke ideeŽn of wensen niet overgenomen kunnen worden en waarom niet. Het gaat nog niet om de definitieve plannen, maar ontwikkelingsrichtingen.


Winkelcentrum, centrum Loenen 039.jpg

De bijeenkomst stond naast de gesprekken die de plannenmakers hebben gehad met de direct betrokkenen uit het plangebied zelf, zoals de bewoners van de woningen van Vecht & Omstreken, winkeliers, garageboxhouders en ondernemers/instellingen uit het plangebied.


Winkelcentrum, centrum Loenen 042.jpg

Het is de bedoeling dat de initiatiefnemers in oktober een plan laten vaststellen door de verschillende besturen en door de gemeenteraad. Zoals nu voorzien zullen de plannen in 2011 verder worden uitgewerkt en daar worden de Loenenaren uiteraard verder bij betrokken.


Een uitgebreid verslag van de uitkomsten van de eerder gehouden bijeenkomsten vindt u door op onderstaande link te klikken:
www.loenen.nl/index.php?mediumid=1&pagid=60&stukid=4295&simaction=
content&fontsize=12#titel4295


De bijeenkomst vond plaats in het Dorpshuis 't Web.
Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met de gespreksleider, mevrouw Oda de Wit, Bureau De Wit Communicatie, info@dewitcom.nl 020 - 6427124

Hieronder kunt u door op de afbeelding te klikken de volledige presentatie met impressies bekijken.

pdf winkelcentrum.jpg

Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg