© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Lokale partijen buigen zich over mogelijke samenwerking

Lokalen Stichtse Vecht close.jpg

Van links naar rechts; Remco van Vliet, Mieke Hoek, Renie Vis en Hein-Bert Schurink

Per 1 januari 2011 zullen de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen opgaan in één nieuwe gemeente, Stichtse Vecht. Dit betekent voor de landelijke partijen dat de lokale afdelingen opgaan in één nieuwe lokale afdeling.

Voor de lokale politieke partijen is de situatie anders, deze partijen zijn niet verbonden door een landelijke partij. Deze lokale partijen kunnen kiezen voor verschillende vormen bijv. samen opgaan in een partij, samenwerken of een lijstverbintenis aangaan, maar hoeven dat niet.

Om de daadkracht van lokale partijen in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht te vergroten, onderzoeken de lokale partijen Maarssen2000, Streekbelangen93 (Breukelen), Streekbelangen Nigtevecht Plus (Loenen) en Het Vechtse Verbond (Loenen) de mogelijkheden van bovengenoemde voorbeelden.


salonboottochtje 23 mei 2010 083.jpg

Het is zoeken naar een vorm om de eigen identiteit van de partij te behouden maar de krachten te bundelen om de belangen van de inwoners van Stichtse Vecht optimaal te behartigen.
Fractievoorzitter Renie Vis–de Ceuninck van Capelle van Streekbelangen93, stelt 'dat de partijen veel hebben samengewerkt in de aanloop naar het besluit over de herindeling. Hieruit is een goede persoonlijke relatie ontstaan.'

De fracties en besturen van de lokale partijen hebben intussen meerdere keren met elkaar gesproken. Fractievoorzitter Hein-Bert Schurink van Maarssen2000 vindt de gesprekken constructief en verwacht een positieve uitkomst. Fractievoorzitter Remco van Vliet van Streekbelangen Nigtevecht vult aan dat de sfeer tussen de partijen zeer goed is en dat de partijen veel belangrijke overeenkomsten hebben.

Ook fractievoorzitter Mieke Hoek van Het Vechtse Verbond uit Loenen is enthousiast over de gesprekken. De partijen hebben met elkaar afgesproken om rond de zomervakantie een keuze te maken voor  welke vorm men gaat kiezen.


salonboottochtje 23 mei 2010 097.jpg

Tekst interview AD zaterdag 10 juli 2010 n.a.v. persbericht door; Monique Linnemann

'POLITIEK IS EEN MENSENKWESTIE'
Lokale partijen zoeken samenwerking in Stchtse Vecht

Stichtse Vecht. Lokale politieke partijen in de Vechtstreek zoeken deze zomer naar een manier om hun krachten te bundelen voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht.

Het gaat om Maarssen2000, Streekbelangen93 (Breukelen) Streekbelangen/NigtevechtPLUS (Loenen) en Het Vechtse Verbond (Loenen).
De fractievoorzitters vertellen over het hoe en waarom.

Waarom onderzoeken jullie een eventuele samenwerking?
Mieke Hoek (Het Vechtse Verbond): "In tegenstelling tot landelijke partijen mógen wij samengaan, maar we hoeven niet."
De inwoner kan er baat bij hebben als wij onze krachten bundelen, want onze partijen hebben veel belanrijke overeenkomsten. Voorwaarde is wel, en dat weten wij inmiddels, dat wij elkaar aardig genoeg vinden.
We willen daarnaast voorkomen dat restzetels naar de landelijke partijen gaan. Die willen we koste wat het kost elkaar toebedelen.


salonboottochtje 23 mei 2010 085.jpg

Hoe gaat die samenwerking eruit zien?
Remco van Vliet (Streekbelangen/NigtevechtPLUS): "We willen minimaal een lijstverbintenis. Samenwerken of samengaan in één partij kan ook, mits we onze eigen identiteit behouden. Onze individuele naamsbekendheid speelt een belangrijke rol bij de verkiezingen."

Waarom doet Maarssen Natuurlijk! niet mee?
Hein-Bert Schurink (Maarssen2000) "De oprichter van Maarssen Natuurlijk! Bert van der Woude is vorig jaar voor de tweede keer opgestapt uit de (steun)fractie van Maarssen2000. Dat geeft geen vertrouwen voor de samenwerking."

Renie Vis (Streekbelangen 93): "Het is belangrijk dat je met elkaar 'on speaking terms' bent. Dan kun je ook met partijen met een heel ander programma dingen voor elkaar krijgen."


salonboottochtje 23 mei 2010 087.jpg

Waar vinden jullie elkaar?
Vis: "Ons gezamelijke doel was destijds fusiegemeente Vecht en Venen buiten de deur houden; dat bind."

Hoek: "We werken allemaal uitsluitend lokaal. Het voordeel daarvan is dat je zelf je lijnen kunt uitzetten, niet gebonden bent aan een landelijk partijprogramma, en beter kunt inspelen op individuele situaties."

Van Vliet: "Gezamelijke speerpunten zijn ondermeer: veiligheid, (als het gaat om woningbouw) behoud van het Groene Hart, (wat energie betreft) wel zonnecollectoren, geen windmolens, een goed openbaar vervoer en behoud van voorzieningen in de kernen."

Waar kunnen knelpunten zitten en hoe los je die op?
Schurink (M2000): "We gaan nu ieder voor zich aan de slag met ons eigen verkiezingsprogramma. Daarmee worden de verschillen duidelijk en die zullen mede bepalen hoe we samen verder gaan."

Van Vliet: "Verschillen zijn er altijd. Politiek is een mensenkwestie; onderling vertrouwen maakt dat je af en toe water bij de wijn kunt doen. Begin september hakken we de knoop door."


Wat is één van je persoonlijke speerpunten?
Hoek: "Woonbotenbeleid. Voor de circa 220 woonboten die loenen telt, is er nog veel te doen met betrekking tot specifieke regelgeving (recht op overpad, gelijke rechten ten opzichte van bewoners op de wal) en subsidiemogelijkheden."

Van Vliet: "Sluipverkeer op de Rijksstraatweg. Vanuit Nieuwersluis doe je er drie kwartier over om naar de N201 te komen (zes kilometer!)."

Vis: "Kleine kernenbeleid en wijkgericht werken; je moet aanspreekbaar zijn en direct actie kunnen ondernemen."

Schurink: "Veiligheid (aanpak overlast en vandalisme). Daarnaast opteren wij voor een rechtvaardig sociaal beleid op het terrein van de WMO en Sociale Zaken. 

salonboottochtje 23 mei 2010 074.jpg

Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg