© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Politiesurveillant komt terug

Keer op keer werd de motie door het CDA, VVD en D'66/Streekbelangen-Nigtevecht+ afgewezen omdat deze partijen vonden dat de financiele dekking niet voldoende zou zijn.
Na intensief speurwerk in samenwerking met de afdeling financiŽn van de gemeente hebben we voldoende ruimte gevonden in een aantal begrotingsposten.

Na de nodige lobby om de partijen er te van overtuigen hoe belangrijk het werk van de politiesurveillant is en met de keuze uit meerdere dekkingsvoorstellen gingen gelukkig het CDA en D'66/Streekbelangen-Nigtevecht+ alsnog met de motie mee. Helaas konden we de VVD wederom niet overtuigen en bleven zij zich star verzetten om de zo gewenste politiesurveillant te behouden voor onze gemeente Loenen. Zie hieronder de tekst van de Motie;
 
MOTIE 'POLITIESURVEILLANT'


De raad van de gemeente Loenen in vergadering bijeen op 26 januari 2010

gehoord de discussie over de "Politiesurveillant" tijdens
de behandeling van de begroting voor 2010 en de uitgestelde besluitvorming daarover,

Overwegende dat:
∑         De inzet en de werkzaamheden van de politiesurveillant de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van de burgers in onze gemeente verhoogt;
∑         Het toezicht van de politiesurveillant op straat en het hierbij normstellend optreden, het kennen en gekend worden van en door buurtbewoners een zeer gewenste maatschappelijke situatie is;
∑         In combinatie met de politiesurveillant 1 ŗ 2 stagiares mee kunnen lopen, waarmee extra blauw op straat gerealiseerd kan worden;
∑         De werkzaamheden en de inzet van de politiesurveillant in hoge mate gestuurd wordt door de prioriteiten die door de raad gesteld wordt;
∑         Het toezicht van de politiesurveillant op groepen jeugd eventuele problemen in de kiem smoort;  

Voorts overwegende dat:
∑         Beide kandidaat fusiegemeenten Maarssen en Breukelen meerdere politiesurveillanten in dienst hebben;  

Besluit:
∑         De politiesurveillant, voor de nog resterende 10 maanden van 2010, via een contract nog beschikbaar proberen te krijgen voor het zo gewenste toezicht op straat in de gemeente Loenen;
∑         Het college te vragen om nader onderzoek te doen naar de als pm-posten opgenomen besparingsmogelijkheden uit het aanvullende dekkingsplan begroting 2010.

En het college te verzoeken deze informatie op te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2010.
∑         Het nog voor de politiesurveillant incidenteel benodigde  bedrag van circa € 22.000 (€ 26.000,- per jaar):

      o   Incidenteel te dekken uit de opbrengst van de verkoop van gemeentegronden en indien nodig verder te dekken uit; geheel danwel 
       o   Incidenteel te dekken uit de post onvoorzien van 2010   groot € 38.900; geheel danwel
       o   Gedeeltelijk incidenteel te dekken uit de gelden die beschikbaarkomen in de 1e Bestuursrapportage 2010 uit het te houden onderzoek door het college naar de pm-posten; danwel
       o   Gedeeltelijk incidenteel te dekken uit de algemene reserve.

De raad besluit
via de behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2010, op voorstel van het college, over de defenitieve invulling van de incidentele dekking op basis van de dan door het college beschikbare gestelde informatie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Het Vechtse Verbond 
 
: Mieke Hoek                                               
: Patrick Karmelk

Partij van de Arbeid 
     
: Ingrid Groenewegen                                               
: Guus van Houweninge                                               
: Wim Verhage


Uw mening telt!

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

Foto brug Loenen 1.jpg
Foto Kerktoeren Vreeland Website.jpg
Kasteel Loenersloot 10.jpg