© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg


Verkiezingen 24 november 2010


VAR 11 november 2010
Hedwig de Groot

Het Vechtse Verbond: besturen op maat van dorpskernen

Loenen - Mieke Hoek is het boegbeeld van Het Vechtse Verbond (HVV), dat op 24 november deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen Stichtse Vecht. Op lijst 9 staan personen, die politiek willen voeren 'zo betrokken als Mieke dat doet'. Ze hopen dat stemmers Vechtstreekbreed, het liberale -sociale gedachtegoed van Het Vechtse Verbond een kans geven.
Mieke Hoek: 'Eťn op ťťn met mensen overleggen, dossiers bestuderen en echt een brug slaan, daar zijn volksvertegenwoordigers voor. Ik wil mij er meer dan fulltime voor inzetten.'

Persoonlijke aanpak 
In de gemeente Loenen kennen veel mensen haar persoonlijke aanpak, maar weten ook de inwoners van Breukelen en Maarsen, waar Het Vechtse Verbond voor staat?  Mieke Hoek: 'Onze  achterban woont  in de verschillende dorpskernen van Stichtse Vecht en die verwoorden de aanpak van Het Vechtse Verbond. Belangen van alle inwoners, uit alle dorpskernen zijn onze belangen.' 'Kijk, die inzet mis ik nu zo in de politiek van Maarssen', meent Frank Venus, die net als Mieke van VVD -huize afkomstig is. Venus: 'Zieltjes winnen in verkiezingstijd gaat alle politici nu ineens goed af, maar HVV staat altijd dicht bij iedere burger en wil altijd alle dossiers vlot trekken, werkbezoeken afleggen en weten wat inwoners bezighoudt.
Voor gezinnen met jonge kinderen is een goed leven op loop- en fietsafstand belangrijk.'
Chris Portengen, die op plaats 2 van de HVV- kieslijst staat, vertelt: 'In Stichtse Vecht moeten de huidige sportvoorzieningen, zwembaden en het verenigingsleven in stand blijven. Politici moeten niet alleen goed zorgen voor inwoners van de grootste dorpskern, want in iedere dorpskern moet het goed wonen zijn.'

Sociale leefbaarheid
Mieke Hoek: 'HVV was een spil in het in standhouden van het consultatiebureau Nigtevecht, de politiesurveillant en meer belangrijke zaken, die relatief niet heel veel kosten, maar wel de sociale leefbaarheid in zo'n dorp verhogen. Juist ook in kleine kernen is het belangrijk dat inwoners elkaar blijven ontmoeten. Behoud van scholen met een goede huisvesting staat ook hoog bij ons in het vaandel. Wij kozen ooit voor de naam Het Vechtse Verbond, dus dat geeft al aan hoe belangrijk wij de Vecht achten. De rivier en oever verbinden nu ook in Stichtse Vecht. Laten we samen zorg dragen voor iedereen, die aan en op de rivier woont en recreŽert.' Chris Portengen: 'Ook ondernemers mogen onze inzet verwachten, maar uiteraard mag dat niet onnodig ten koste van het openbaar gebied gaan. Ook moet er betaalbaar voor starters gebouwd worden.'  Venus: 'Stichtse Vecht is de mooiste gemeente, dus dat moeten we zo houden. Politici die straks Stichtse Vecht gaan besturen moeten elkaar geen vliegen afvangen, maar samen voortvarend besturen. We hopen dat Het Vechtse Verbond vanaf  2011 als volksvertegenwoordiger aan het werk mag. Serieus werk maken van raadswerk kost tijd en gelukkig is dat bij Het Vechtse Verbond aanwezig.' Portengen: 'Ontevredenheid onder inwoners krijg je door ondeskundigheid en onverschilligheid en daar moet het gemeentebestuur van Stichtse Vecht voor waken.' Voor meer informatie: www.hetvechtseverbond.nl.

18 november VAR

Eigen tekst i.v.m. verkiezingen ruimte van de VAR gekregen

Waarom stemmen op lijst 9 van Het Vechtse Verbond?
Omdat wij, als u op ons stemt, voor alle inwoners van Stichtse Vecht aan de slag zullen gaan met dezelfde passie, betrokkenheid en inzet die de inwoners van Loenen al 9 jaar van Het Vechtse Verbond gewend zijn.
Lijsttrekker Mieke Hoek heeft men in deze periode leren kennen als een actief gemeenteraadslid, dat niet aan het pluche blijft plakken maar erop uit gaat om zelf te onderzoeken hoe de vork in de steel zit.
Mieke Hoek: "Het Vechtse Verbond verbindt alle kernen van Stichtse Vecht en wij stellen de inwoners en hun belangen voorop." Net als u willen wij niet bezuinigen op de voorzieningen in de kleine kernen en wij zullen ons ervoor inzetten deze te behouden. Ook willen wij dat de mogelijkheid blijft bestaan om ook in Loenen en in Breukelen paspoorten en rijbewijzen te halen totdat er een nieuw gemeentehuis is. Dat gemeentehuis zien wij het liefst in Breukelen, zodat de afstand tot het gemeentehuis niet voor sommige inwoners onevenredig groot wordt.
Gezamenlijk zullen wij proberen de infrastructuur te verbeteren en de Vecht, die van ons allemaal is, te gebruiken met respect voor de op- en aanwonende land- en woonbootbewoners, de dieren en de natuur. De ondernemers moeten kansen krijgen om zich te ontwikkelen in een passende omgeving. Uiteraard mag dat niet onnodig ten koste gaan van openbaar gebied.
De agrariŽrs die het steeds moeilijker krijgen door de Europese regels willen wij meer ruimte geven om nevenactiviteiten te ontwikkelen. Kinderen moeten veilig naar school kunnen lopen of fietsen en minder validen moeten zich veilig en onbelemmerd over straat kunnen verplaatsen naar o.a. winkels en openbare gebouwen. Wij willen dat er naar behoefte woningen gebouwd worden voor zowel starters als senioren.
Welzijns- en cultuuruitingen vinden wij heel belangrijk voor de saamhorigheid. Wij moeten er niet aan denken dat er geen fanfare of toneelvereniging meer zou zijn en dat theaters, dorpshuizen of wijkgebouwen gesloten moeten worden omdat ze geen subsidie meer zouden krijgen.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor zwembaden, bibliotheken, sport- en andere verenigingen die allemaal zo belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven en wonen in onze prachtige gemeente. Het Vechtse Verbond zal zich ervoor inzetten dat u nu en straks fijn in Stichtse Vecht kunt wonen en werken.  
STEM HET VECHTSE VERBOND LIJST 9. 


20 oktober De Vechtstroom
Petra van Dijk

STICHTSE VECHT - "Kleine kernenbeleid staat bij ons heel hoog in het vaandel", zegt Mieke Hoek lijsttrekker van Het Vechtse Verbond. "Wij vinden dat er scholen moeten blijven in alle dorpskernen ook al komen ze onder de quota. Kinderen behoren in een veilige omgeving op loop- of fietsafstand naar school te kunnen gaan en niet dat papa of mama ze altijd met de auto moet brengen."

Gezamenlijk problemen aanpakken vindt de lijsttrekker een pluspunt van de nieuwe gemeente, zoals het ontmoedigen van het sluipverkeer en het te hard varen op de Vecht. "Per gemeente gelden er nu verschillende regels voor het varen op de Vecht. Hierover kunnen afspraken gemaakt worden voor een eenduidig beleid. De veroorzaakte golfslag leidt namelijk tot schade aan de woonboten en aan de wal." Ook vindt ze dat de rechten voor woonbootbewoners hetzelfde moeten zijn als voor walbewoners. Ze vertelt dat er regelmatig problemen ontstaan over het recht van overpad om aan de wal te komen, bij legale ligplaatsen. Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Mieke Hoek, die midden in de samenleving staat (zij is groot fan van openluchtzwembad Zwemlust, wil met haar partij graag zichtbaar, toegankelijk en laagdrempelig zijn. "Ik wil een soort spreekbuis zijn zodat er een goede communicatie ontstaat tussen de inwoners en de gemeente." "De nieuwe grote gemeente moet zich sterk maken voor een aquaduct bij de N201 in Vreeland en hiervoor lobbyen bij de provincie. AgrariŽrs moeten meer ruimte krijgen om nevenactiviteiten te ontwikkelen."
www.hetvechtseverbond.nl

Mieke Hoek van Het Vechtse Verbond, lijst 9, vindt dat over te hard varen op de Vecht eenduidige afspraken gemaakt
kunnen worden..


Uw mening telt!

Op welke plaats moet het nieuwe gemeentehuis komen zodat het voor iedereen ongeveer een gelijke afstand is? Het is bewezen dat de plaats bepalend is voor het ontwikkelen van het gebied.
Tommy kartonnen doos.jpg
Breukelen Dannegracht 1.jpg
uil.jpg
hortensia met rijp.jpg